Ostoskorisi on tyhjä

Yleiset ehdot

Etusivu Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

Voimassa 28.02.2019 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan Manager On Demandin (Inno Kukko Oy; y-tunnus 2404463-0) ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa asiakkaan ostaessa tuotteita tai palveluita Manager On Demandilta. Manager On Demandin välittäessä asiakkaalle kolmannen osapuolen palveluita, kuten valmisohjelmistoja, sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

Mikäli Manager On Demandin ja asiakkaan välillä on laadittu erillinen toimitussopimus, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen toimitussopimuksen ehtoja. Mikäli asiakkaan kanssa ei ole laadittu erillistä toimitussopimusta, sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi toissijaisesti myös seuraavia ehtokokonaisuuksia: IT2018 Yleiset ehdot (YSE) ja IT2018 Erityisehtoja laitetoimituksista (IT2018 ELT).

Manager On Demandilla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Kuhunkin tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita sopimusehtoja.

Tilaukset ja kauppapaikka

Manager On Demand tarjoaa tuotteita ja palveluita alv-rekisteröidyille yrityksille.

Asiakas voi tehdä tilauksia kirjallisesti tai Manager On Demandin internet-sivuilla olevan kauppapaikan kautta. Toimittaja ei vastaa siitä, että kauppapaikka olisi käytettävissä jatkuvasti ja häiriöttä. Voidakseen tehdä tilauksia Manager On Demandin osoitteessa https://managerit.webmercs.com olevan kauppapaikan kautta, asiakkaan on rekisteröidyttävä kauppapaikan käyttäjäksi ja luotava käyttäjätunnukset henkilöille, jotka voivat tehdä tilauksia.

Asiakas vastaa siitä, että henkilöillä, jotka voivat tehdä tilauksia kauppapaikan kautta, on riittävä oikeus toimia asiakkaan nimissä. Asiakas vastaa myös siitä, että kauppapaikan käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa siten, että väärinkäytöksiä ei pääse tapahtumaan. Asiakas vastaa kaikista väärinkäytösten aiheuttamista vahingoista.

Manager On Demand lähettää hyväksytyistä tilauksista tilausvahvistuksen sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan tilatut tuotteet, hinta ja toimituskulut. Asiakkaan tehdessä tilauksen kauppapaikan kautta tilauksen sisällön voi varmistaa kauppapaikan käyttäjätilin kautta.

Tietosuoja

Manager On Demand käsittelee kaikkia asiakastietoja luottamuksellisina.

Asiakkaan yhteyshenkilöiden ja kauppapaikan käyttäjien tiedot tallennetaan Manager On Demandin ylläpitämään asiakasrekisteriin, jonka tietoja käytetään tilausten täyttämiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen. Manager On Demandilla on oikeus luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä Manager On Demandin pääkonttorissa osoitteessa Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa. Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot on tehtävä kirjallisena osoitteeseen info@managerit.fi.

Toimitus ja palautukset

Asiakas valitsee toimitustavan tilauksen yhteydessä. Toimittaja vastaa tuotteiden vakuuttamisesta kuljetuksen ajan. Vaaranvastuu tuotteista siirtyy asiakkaalle asiakkaan vastaanottaessa tuotteet. Toimitus voidaan tarvittaessa toimittaa asiakkaalle useassa erässä.

Asiakas saa pyynnöstä arvion toimitusajasta. Ilmoitetut toimitusajat perustuvat Manager On Demandin varastotilanteeseen ja laitevalmistajan tai muun kolmannen tahon toimitusaikoihin. Manager On Demand ei vastaa virheistä ilmoitetussa toimitusajassa, mikäli arvio perustuu laitevalmistajan tai muun kolmannen tahon toimitusaikaan.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana taikka asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä viipymättä osoitteeseen info@managerit.fi. Tuotteessa oleva virhe pyritään ensisijaisesti korjaamaan laitevalmistajan takuun piirissä. Asiakas vastaa siitä, että se on tilausta tehdessään valinnut kannaltaan riittävän takuun palvelutason.

Asiakkaalla on oikeus 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta palauttaa tilaamansa tuotteet. Palautettavien tuotteiden tulee olla alkuperäispakkauksessaan olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Asiakas vastaa palautuksesta aiheutuvista toimituskuluista. Palautuksen yhteydessä on ilmoitettava asiakasnumero sekä asiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero. Palautukseen on lisäksi liitettävä kopio tilausvahvistuksesta. Palautuksesta mahdollisesti aiheutuvat kulut maksaa asiakas ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.

Hinnat ja laskutus

Hinnat käyvät ilmi tilausvahvistuksesta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Manager On Demand pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Laskutus tapahtuu asiakkaan kanssa sovitusti verkko- tai paperilaskutuksena taikka sähköpostitse.

Vastuu ja ylivoimainen este

Manager On Demand ei vastaa miltään osin internet-sivujensa sisällön oikeellisuudesta. Mitään Manager On Demandin internet-sivuilla saatavilla olevaa tietoa ei myöskään tule katsoa neuvonannoksi tai tekniseksi ohjeeksi.

Manager On Demand ei vastaa mistään toimittamistaan tuotteista tai palveluista aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Manager On Demandin vastuu rajoittuu toimitettujen tuotteiden ja palveluiden hintaan.

Manager On Demand ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, mikäli se kohtaa ylivoimaisen esteen. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista sopimuksen täyttämisen estävää ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta osapuolista riippumatonta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota Manager On Demand ei ole voinut ennakoida tai jota sen ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä. Manager On Demandin tulee ilmoittaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä ilman aiheetonta viivästystä.